Ebok: Påverkar en oljeprischock den svenska konjunkturcykeln med avseende på arbetsmarknaden

Ebok: Påverkar en oljeprischock den svenska konjunkturcykeln med avseende på arbetsmarknaden ISBN 91-631-6483-3Denna studie mäter oljeprisets effekt på den svenska arbetsmarknaden och BNP genom att simulera oljeprischocker. Chockerna simuleras genom att oljepriset förändras med 20 procent och därefter beräknas effekten på BNP, sysselsättningen och arbetslösheten.

Resultatet från simuleringarna visar att oljepriset påverkar BNP, sysselsättningen och arbetslösheten. Studien använder sig även av en deskriptiv analys, som beskriver utvecklingen för BNP sedan 1980 och den svenska arbetsmarknaden sedan mitten av 1970-talet i jämförelse med oljepriset. Det tydligaste sambandet återfinns mellan oljepriset och arbetslösheten.

Författare: Andreas Bylund
Förlag: Xavier Media, Väja
Andra upplagan, ISBN 91-631-6483-3

Ange emailadress i fältet nedan dit eboken och kvitto ska skickas efter betalningen. Anges ingen emailadress eller en felaktig ses betalningen som en donation.

Email:


CDON.com